ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ART & SCIENCE DAYS 2015 - 2016